Viziune

Școala Profesională Specială cu menirea de a asigura servicii educative de calitate în domeniul tehnic tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale şi celor din învăţământul de masă, asigurând egalitate de şanse, non-discriminare, integrarea absolvenţilor în medii profesionale cerute pe piaţa muncii.

Centrul asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, utilă şi completă dezvoltare în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între elevi.

 

Misiune

Școala Profesională Specială îşi asumă rolul de a oferi oportunităţi de instruire şi formare profesională pentru tinerii cu cerinţe educative speciale, cu prioritate pentru domeniile : Industrie textilă şi pielărie, Agricultură, Alimentaţie publică şi turism, Fabricarea produselor din lemn la nivelul standardelor europene.

 

Valori

Prin educaţie de calitate se asigură capacitatea de exprimare.

Prin meserie se asigură existenţa.

Prin incluziune se asigură egalitatea şanselor şi se elimină discriminarea.

Prin continuitatea asistenţei educative si integrative se asigură dreptul la o viaţă decentă a tuturor tinerilor din unitate.