SCURT ISTORIC

 

Unitatea a fost înfiinţată în anul 1969, în scopul recuperării, ocrotirii şi profesionalizării elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, abandonaţi sau proveniţi din familii dezorganizate.
Şcoala se întinde pe o suprafaţă de 7 ha teren. Geografic este situată în extremitatea nordică a satului Ştefan cel Mare, având Sediu initialca vecini : la Nord - Biserica satului, ctitoria Domnitorului Vasile Lupu; la Sud – Stânca declarată monument al naturii; la Est – pârâul Dubărca cu debit inconstant, care în perioadele de seceta, seacă; iar la Vest drumul comunal.

În anul înfiinţării, 1969, şcoala specială număra 4 cadre didactice, 3 muncitori de întreţinere şi 38 elevi cu handicap fizic, repartizaţi în trei clase pe două meserii: bucătar-cofetar, fotograf;

Datorită faptului că populaţia şcolară a crescut în 1970 pe lângă construcţiile existente (conac, construcţii anexe), au fost terminate: internatul, cantina, şcoala.
În anul 1974 erau şcolarizaţi un număr de 450 elevi iar personalul didactic si administrativ ajungând la 120, apărând astfel şi meserii noi: tricotaje, zootehnie, horticultură, tâmplărie, prelucrători carne şi lapte.

CSEI Stefan Pe parcursul anilor instituţia s-a dezvoltat foarte mult ajungând, în prezent, să aibă astăzi o bază materială compatibilă cu serviciile educaţionale planificate.

Ca Liceu tehnologic – ciclul inferior, învăţământ special, ea oferă instruire în următoarele domenii: Industrie textilă şi pielărie, Agricultură, Alimentaţie publică şi turism, Fabricarea produselor din lemn.

Din data de 29.10.2014 denumirea unitatii noastre a fost Liceul tehnologic special.

Incepand cu anul scolar 2019-2020 denumirea unitatii noastre este Școala Profesională Specială.