ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, COMUNA

ȘTEFAN CEL MARE

 

Viziunea Școlii Profesionale Speciale

 

Școala Profesională Specială, comuna Ștefan cel Mare are menirea de a asigura servicii educaționale de calitate în domeniul tehnic tinerilor cu cerințe educaționale speciale, asigurând egalitate de șanse, non-discriminare, integrarea absolvenților în medii profesionale cerute pe piața muncii.

Școala asigură fiecărui elev condițiile pentru cea mai bună, utilă și completă dezvoltare în parteneriat și cooperare cu actorii sociali, promovând toleranța și înțelegerea între elevi.

 

Misiunea  Școlii Profesionale Speciale

 

Misiunea Școlii Profesionale Speciale, comuna Ștefan cel Mare este să asigure o educație de calitate pentru dezvoltarea tinerilor cu cerințe educaționale speciale, urmărind recuperarea, educarea și formarea de abilități compensatorii, în vederea integrării acestora în plan social, pentru a deveni cetățeni activi și responsabili.