Anunt – Achizitie de “Servicii de paza”

 

Ca urmare a evaluării ofertelor primite in urma desfășurării licitației privind serviciile de pază, este declarată câștigătoare oferta operatorului economic SOS SECURITY SRL. Raportul procedurii este încheiat cu data de 29.06.2020, contractul urmând a fi încheiat cu data de 06.07.2020, cu respectarea termenelor legale de contestație

 

 

Scoala Profesionala Speciala Stefan cel Mare, cu sediul in com. Stefan cel Mare, str. Stanjenelului, nr. 27, jud. Neamt cod fiscal 4145446, organizeaza Procedura proprie simplificata, conform procedura operationala privind procedura simplificata proprie pentru achizitia de servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in anexa nr.2 din LEGEA nr.98/2016 privind achizitiile publice aprobata de ordonatorul de credite aplicata, in vederea atribuirii contractului de:

Servicii de paza – COD CPV 79713000-5

Obiectul achizitiei: achizitia de servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor Scolii Profesionale Speciale, pentru o perioada de 6 luni.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Procedura proprie simplificata, pentru achizitia de servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in anexa nr.2 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice aprobata de ordonatorul de credite.

Tip de finantare: Buget de stat

Valoarea estimata: 73747.20 lei fara TVA

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.06.2020, ora 15:00

Limba de redactare a ofertei: limba română.

Preţul: va fi exprimat în lei, fără TVA.

Criteriul de atribuire al contractului de servicii: Pretul cel mai mic (conform Fisa de date)

Nu se acceptă oferte alternative.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire (caiet de sarcini, modele de formulare, model contract) se ridica de la secretariatul institutiei intre orele 09:00 - 15:00 . Fisa de date a achizitiei se poate gasi si pe site-ul http://www.csei-stefancelmare.ro

10.Adresa la care se va depune oferta: sediul autorităţii contractante din com. Stefan cel Mare, str. Stanjenelului, nr. 27 – Secretariat sau pe email, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. Data limită de depunere a ofertei: 29.06.2020, ora 10:00

12. Data și ora deschiderii ofertelor participanțiilor: 29.06.2020, ora 11:00

13.Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitatea a ofertei este de 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

14.Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon/fax: 0233292004 , sau email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Orice solicitare de clarificare, se va transmite numai sub forma de document scris, inregistrat la secretariatul unitatii, raspunsurile la solicitari vor fi postate pe site-ul institutiei.

Anexam la prezenta, Fisa de date in format electronic -vizualizeaza fisa

 

Arhiva anunt

 

Ca urmare a finalizarii evaluarii ofertelor depuse pentru procedura proprie - achizitie Servicii paza, anuntam anularea procedurii ca urmare a necalificarii ofertelor primite. Procedura se va relua in termen de maxim 10 zile de la afisarea prezentei informari.

 

 

Scoala Profesionala Speciala Stefan cel Mare, cu sediul in com. Stefan cel Mare, str. Stanjenelului, nr. 27, jud. Neamt cod fiscal 4145446, organizeaza Procedura proprie simplificata, conform procedura operationala privind procedura simplificata proprie pentru achizitia de servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in anexa nr.2 din LEGEA nr.98/2016 privind achizitiile publice aprobata de ordonatorul de credite aplicata, in vederea atribuirii contractului de:
Servicii de paza – COD CPV 79713000-5

Obiectul achizitiei: achizitia de servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor Scolii Profesionale Speciale, pentru o perioada de 6 luni.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Procedura proprie simplificata, pentru achizitia de servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in anexa nr.2 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice aprobata de ordonatorul de credite.

2. Tip de finantare: Buget de stat

3. Valoarea estimata: 73747.20 lei fara TVA

4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.06.2020, ora 15:00

5. Limba de redactare a ofertei: limba română.

6. Preţul: va fi exprimat în lei, fără TVA.

7. Criteriul de atribuire al contractului de servicii: Pretul cel mai mic (conform Fisa de date)

8. Nu se acceptă oferte alternative.

9. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire (caiet de sarcini, modele de formulare, model contract) se ridica de la secretariatul institutiei intre orele 09:00 - 15:00 . Fisa de date a achizitiei se poate gasi si pe site-ul http://www.csei-stefancelmare.ro

10.Adresa la care se va depune oferta: sediul autorităţii contractante din com. Stefan cel Mare, str. Stanjenelului, nr. 27 – Secretariat

11. Data limită de depunere a ofertei: 17.06.2020, ora 10:00

12. Data și ora deschiderii ofertelor participanțiilor: 17.06.2020, ora 12:00

13.Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitatea a ofertei este de 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

14.Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon/fax: 0233292004 , sau email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Orice solicitare de clarificare, se va transmite numai sub forma de document scris, inregistrat la secretariatul unitatii, raspunsurile la solicitari vor fi postate pe site-ul institutiei.

Anexam la prezenta, Fisa de date in format electronic -- vizualizeaza fisa