INVITATIE DE PARTICIPARE

 

 1. Autoritate contractanta : Scoala Profesionala Speciala Stefan cel Mare, com. Stefan cel Mare, jud. Neamt, str. Stanjenelului, nr 27, tel: 0233292004
 2. Tipul si durata contractului pentru care sunt solicitate oferte: Contract de lucrari, valabilitate 60 de zile
 3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari: achizitie directa
 4. Natura lucrarilor care se vor achizitiona, cod CPV, valoarea estimata a contractului:
 • Reparatii acoperis Casa Iordache
 • CPV - 45261210-9 Lucrari la invelitoarea acoperisului
 • Valoarea estimata: 218487.39
 1. Oferta va contine: conform fisa de date si caietul de sarcini atasat
 2. Termen final de primire a ofertei: 31.03.2022, ora 12:00
 3. Adresa la care trebuie trimisa/depusa oferta: online- pe e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. Criteriul utilizat: pretul cel mai scazut
 5. Nu se accepta oferte alternative

 

Nr.crt.

Document

Vizualizare

1

Fisa de date 

Vizualizeaza

2

Caiet de sarcini

Vizualizeaza

3

Lista de cantitati

Vizualizeaza

4

Formulare

Vizualizeaza